Gegevensbescherming

Privacybeleid

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1 We zijn blij dat je onze website bezoekt en danken je voor je belangstelling. In het volgende informeren wij je over de behandeling van je persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn in deze context alle gegevens waarmee je persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) is LIZENZSTAR SERVICES LIMITED, Grangegorman Court, 2C Grangegorman Lower, Dublin 7 | D07 PW9N, Ireland, tel.: 0511 957 317 03, e-mail: [email protected]. De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 Deze website gebruikt SSL of TLS encryptie om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud te beschermen (bv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon). Je herkent een versleutelde verbinding aan de string "https://" en het slotsymbool in je browserregel.

2) Verzameling van gegevens bij het bezoeken van onze website

Als je onze website alleen ter informatie gebruikt, d.w.z. als je je niet registreert of op een andere manier informatie aan ons doorgeeft, verzamelen we alleen de gegevens die je browser naar onze server doorstuurt (zgn. "server log files"). Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan je te kunnen tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/verwijzing van waaruit je de pagina bereikte
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op grond van ons legitiem belang om de stabiliteit en de functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor de logbestanden van de server met terugwerkende kracht te controleren als er concrete aanwijzingen zijn van onwettig gebruik.

3) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op je terminal toestel opgeslagen worden. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden gewist na het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat je je browser hebt afgesloten (zgn. sessiecookies). Andere cookies blijven op je eindtoestel en zorgen ervoor dat je browser bij je volgende bezoek herkend wordt (zogenaamde persistente cookies). Als cookies geplaatst worden, verzamelen en verwerken ze in individuele mate bepaalde gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden. Persistente cookies worden automatisch gewist na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan verschillen. De duur van de respectieve cookie-opslag kun je vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van je webbrowser.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bv. door de inhoud van een virtueel winkelmandje te onthouden voor een later bezoek aan de website). Als persoonsgegevens ook verwerkt worden door individuele cookies die door ons gebruikt worden, gebeurt de verwerking overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO ofwel voor de uitvoering van het contract, overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO in het geval van gegeven toestemming, of overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij een zo goed mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en doeltreffende vormgeving van het paginabezoek.

Merk op dat je je browser zo kunt instellen dat je geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over het accepteren ervan, of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin staat hoe je je cookie-instellingen kunt veranderen.

Merk op dat de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn als cookies niet aanvaard worden.

4) Contact opnemen met ons

Persoonsgegevens worden verzameld als je contact met ons opneemt (bv. via een contactformulier of e-mail). Welke gegevens verzameld worden bij het gebruik van een contactformulier kun je zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om je verzoek te beantwoorden of om contact met je op te nemen en de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons rechtmatig belang om aan je verzoek te voldoen, overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. f DSGVO. Als je contact tot doel heeft een contract te sluiten, is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking Art. 6 (1) lit. b DSGVO. Je gegevens worden gewist nadat je verzoek verwerkt is. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betrokken zaak definitief is opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplichten zijn die het tegendeel bewijzen.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantenrekening en voor contractverwerking

Op grond van Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt als je ze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst of bij het openen van een klantenrekening. Welke gegevens verzameld worden kun je zien aan de respectieve invulformulieren. Het verwijderen van je klantenaccount is op elk moment mogelijk en kan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke. Wij bewaren en gebruiken de door jou verstrekte gegevens voor de afwikkeling van de overeenkomst. Na de voltooiing van de verwerking van het contract of de verwijdering van je klantenrekening worden je gegevens geblokkeerd wat betreft de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen en na het verstrijken van deze termijnen gewist, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van je gegevens of van onze kant een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens is voorbehouden.

6) Gebruik van "single sign-on" procedures

Inloggen bij Amazon

Op onze website kun je inloggen om een klantenaccount aan te maken of je registreren met de "Login with Amazon" dienst van Amazon EU S.a. r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ("Amazon") in het kader van de zogenaamde single sign-on technologie, als je een Amazon account hebt. Je herkent de Amazon login functie op onze website aan de knop "Login with Amazon".

Wanneer je een pagina van onze website oproept die een Amazon login functie bevat, maakt je browser een directe verbinding met de servers van Amazon. De inhoud van de inlogknop wordt door Amazon rechtstreeks naar je browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Amazon de informatie dat je browser de overeenkomstige pagina van onze website heeft opgeroepen, ook al heb je geen Amazon profiel of ben je momenteel niet ingelogd bij Amazon. Deze informatie (inclusief je IP adres) wordt door je browser rechtstreeks naar een Amazon server gestuurd en daar opgeslagen. Deze gegevensverwerkingen worden uitgevoerd overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. f DSGVO op grond van Amazons rechtmatige belang om gepersonaliseerde reclame te tonen op basis van je surfgedrag.

Door de Amazon login knop op onze website te gebruiken, heb je ook de mogelijkheid om in te loggen of je te registreren op onze website met je Amazon gebruikersgegevens. Alleen als je voorafgaand aan het registratieproces je uitdrukkelijke toestemming geeft overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. a DSGVO op basis van een overeenkomstige mededeling over de gegevensuitwisseling met Amazon, ontvangen wij van Amazon de algemene en publiek toegankelijke informatie die in je profiel is opgeslagen wanneer je de Amazon knop gebruikt, afhankelijk van je persoonlijk gemaakte gegevensbeschermingsinstellingen bij Amazon. Deze informatie omvat de gebruikers-ID, naam, adres, emailadres, leeftijd en geslacht.

De door Amazon doorgegeven gegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt voor het aanmaken van een gebruikersaccount met de nodige gegevens (titel, voornaam, achternaam, adresgegevens, land, e-mail adres, geboortedatum) als je die voor dit doel bij Amazon hebt vrijgegeven. Omgekeerd kunnen gegevens (bv. informatie over je surf- of koopgedrag) van ons naar je Amazon-profiel worden overgebracht op basis van je toestemming.

De gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de aan het begin van deze gegevensbeschermingsverklaring genoemde verantwoordelijke persoon.

Doel en reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Amazon, evenals je rechten in dit verband en instelmogelijkheden om je privacy te beschermen, staan in Amazons privacybeleid.

Als je niet wilt dat Amazon de via onze website verzamelde gegevens direct aan je Amazon profiel toekent, moet je je bij Amazon uitloggen voordat je onze website bezoekt.

7) Gebruik van klantengegevens voor directe reclame

Inschrijving voor onze e-mail nieuwsbrief

Als je je inschrijft voor onze e-mail nieuwsbrief, sturen we je regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief is je e-mail adres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en zal gebruikt worden om je persoonlijk aan te spreken. We gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor het verzenden van de nieuwsbrief. Dit betekent dat we je pas een e-mailnieuwsbrief sturen als je uitdrukkelijk hebt bevestigd dat je toestemming geeft voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Wij sturen je dan een bevestigingsmail waarin we je vragen te bevestigen dat je de nieuwsbrief voortaan wilt ontvangen door op een passende link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren geef je ons toestemming voor het gebruik van je persoonlijke gegevens volgens Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief, slaan we je door je Internet service provider (ISP) ingevoerde IP adres op, evenals de datum en tijd van inschrijving, om later eventueel misbruik van je e-mail adres te kunnen opsporen. De gegevens die wij verzamelen wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt om je op een reclame-achtige manier aan te spreken via de nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief via de daartoe voorziene link in de nieuwsbrief of door een overeenkomstig bericht te sturen naar de in het begin genoemde verantwoordelijke. Na afmelding wordt je e-mail adres onmiddellijk uit onze nieuwsbrief distributielijst verwijderd, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van je gegevens of wij ons het recht voorbehouden je gegevens te gebruiken op een manier die verder gaat dan dit en wettelijk is toegestaan en waarover wij je in deze verklaring informeren.

8) Gegevensverwerking voor orderverwerking

8.1 Voor zover dat nodig is voor de afwikkeling van de overeenkomst voor leverings- en betalingsdoeleinden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens doorgegeven aan het in opdracht gegeven transportbedrijf en de in opdracht gegeven kredietinstelling, overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO.

Als wij je updates verschuldigd zijn voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten op basis van een overeenkomstige overeenkomst, verwerken wij de contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) die je bij het plaatsen van de bestelling hebt verstrekt om je persoonlijk via passende communicatiemiddelen (bijv. per post of e-mail) te informeren over komende updates binnen de wettelijk bepaalde termijn in het kader van onze wettelijke informatieplicht volgens Art. 6 (1) lit. c DSGVO. Je contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om je te informeren over door ons verschuldigde updates en worden daartoe door ons alleen verwerkt voor zover dat voor de betreffende informatie nodig is.

Om je bestelling te verwerken, werken we ook samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

8.2 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (payment services)

- Amazon Pay
Als je de betaalwijze "Amazon Pay" kiest, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: "Amazon Payments"), aan wie we de informatie doorgeven die je tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over je bestelling, overeenkomstig Art. 6 (1) lit. b DSGVO. Je gegevens worden alleen doorgegeven voor de verwerking van betalingen met de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments en alleen voor zover dat voor dit doel nodig is. Als bij het gebruik van Amazon Pay cookies, d.w.z. kleine tekstbestandjes die op het eindapparaat worden opgeslagen, worden geplaatst, gebeurt dit uitsluitend op basis van je uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken via het "cookie-toestemmingshulpmiddel" dat op de website is geïnstalleerd.
- giropay
Bij betaling via "giropay" wordt de betaling verwerkt via giropay GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt/Main, waaraan wij de informatie doorgeven die je tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over je bestelling. Overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO worden je gegevens uitsluitend doorgegeven met het oog op de verwerking van betalingen en alleen voor zover dat voor dat doel nodig is.
- Paypal
Bij betaling via PayPal, credit card via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven we je betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal") als onderdeel van de betalingsverwerking. De overdracht vindt plaats overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO en alleen voor zover dit nodig is voor de betalingsverwerking.
Voor de betaalwijzen creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, behoudt PayPal zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren. Voor dit doel kunnen je betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietagentschappen overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. f DSGVO op grond van PayPal's legitieme belang om je solvabiliteit vast te stellen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole in termen van de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over de verstrekking van de respectievelijke betalingsmethode. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, hebben ze hun basis in een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.
Je kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking van je gegevens door PayPal een bericht te sturen. PayPal kan echter nog steeds gerechtigd zijn je persoonsgegevens te verwerken als dat nodig is voor de contractuele verwerking van betalingen.
- SOFORT
Als je de betaalwijze "SOFORT" kiest, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna te noemen "SOFORT"), aan wie we de informatie doorgeven die je tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over je bestelling, overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO. Sofort GmbH is een onderdeel van de Klarna Groep (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Je gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover dat voor dit doel nodig is.
- Stripe
Als je een betalingsmethode van de betalingsdienstaanbieder Stripe kiest, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie we de informatie doorgeven die je tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over je bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, creditcardnummer indien van toepassing, factuurbedrag, valuta en transactienummer) overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO.
Stripe behoudt zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren op basis van mathematisch-statistische procedures om het rechtmatige belang van het bepalen van de betalingscapaciteit van de gebruiker veilig te stellen. De persoonsgegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole en die verkregen worden bij de verwerking van de betaling, kunnen door Stripe worden doorgegeven aan geselecteerde kredietbureaus, die Stripe op verzoek aan de gebruikers bekend maakt. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport worden opgenomen, zijn die gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Stripe gebruikt het resultaat van de kredietcontrole in verhouding tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over de toestemming om de gekozen betalingsmethode te gebruiken.
Je kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking van je gegevens door een bericht te sturen naar Stripe of de aangewezen kredietbureaus.
Stripe kan echter nog steeds gerechtigd zijn je persoonsgegevens te verwerken als dat nodig is voor de contractuele verwerking van betalingen.

9) Contact voor rating herinnering

Eigen beoordelingsherinnering (niet verzonden door een klantbeoordelingssysteem)
We gebruiken je e-mailadres voor een eenmalige herinnering om een beoordeling van je bestelling in te dienen voor het beoordelingssysteem dat we gebruiken, op voorwaarde dat je ons daarvoor tijdens of na je bestelling uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 (1) lit. a DSGVO.
Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door de verantwoordelijke voor de verwerking een bericht te sturen.

Rating reminder door ShopVote
Als je ons hiervoor tijdens of na je bestelling uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. a DSGVO, sturen wij je e-mailadres door naar het ratingplatform ShopVote van Blickreif GmbH, Schulstraße 46, 80634 München (www.shopvote.de), zodat zij je per e-mail een rating reminder kunnen sturen.
Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar het beoordelingsplatform.

Rating reminder door Trusted Shops
Als je ons daarvoor tijdens of na je bestelling uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. a DSGVO, sturen we je e-mailadres door naar het rating platform Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen (www.trustedshops.de), zodat zij je per e-mail een rating reminder kunnen sturen.
Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar het beoordelingsplatform.

10) Gebruik van rating- en beoordelingszegelafbeeldingen

10.1 Integratie van het idealo logo

Het logo van onze partner idealo (idealo internet GmbH, Zimmerstraße 50, 10888 Berlijn) is op onze website geïntegreerd. Wanneer je onze website bezoekt, wordt automatisch informatie (waaronder het IP adres van de gebruiker, de datum en tijd van toegang, de gebruikte browser en het besturingssysteem van het gebruikte eindapparaat) naar de idealo server gestuurd via de browser die op je eindapparaat gebruikt wordt. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd serverlogbestand gedurende 7 dagen en na deze periode automatisch gewist. De informatie wordt niet met andere gegevens samengevoegd.
Voor zover de verwerking ook persoonsgegevens betreft, gebeurt dit overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. f DSGVO op grond van ons gerechtvaardigd belang bij de optimale marketing van ons aanbod, de juiste weergave van de pagina-inhoud en om de veiligheid van de informatietechnologiesystemen te garanderen.

10.2 ShopVote afbeeldingen

Om ons ShopVote zegel en de verzamelde en/of geaggregeerde beoordelingen, waar van toepassing, te tonen, hebben we ShopVote afbeeldingen op deze website geïntegreerd.

Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de optimale marketing van ons aanbod, die prevaleren in het kader van een belangenafweging, overeenkomstig Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. f DSGVO. De ShopVote afbeeldingen en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Blickreif GmbH, Schulstraße 46, 80634 München.

Bij het oproepen van de ShopVote afbeeldingen slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld je IP adres, de datum en tijd van het oproepen, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de bron van het oproepen (toegangsgegevens) bevat en de oproepen documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden automatisch overschreven ten laatste zeven dagen na het einde van je bezoek aan de site. Er worden geen andere persoonlijke gegevens verzameld of opgeslagen door de ShopVote afbeeldingen.

10.3 Trusted Shops Trustbadge

De Trusted Shops Trustbadge is op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops keurmerk te tonen en om kopers het Trusted Shops lidmaatschap aan te bieden nadat ze een bestelling geplaatst hebben.

Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de optimale marketing van ons aanbod, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging, Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Het vertrouwensinsigne en de diensten die ermee geadverteerd worden zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen.

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld je IP adres, de datum en tijd van het oproepen, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproepen documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden automatisch overschreven ten laatste zeven dagen na het einde van je bezoek aan de site.

Verdere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als je besluit de producten van Trusted Shops te gebruiken nadat je een bestelling hebt afgerond of als je je al hebt geregistreerd om ze te gebruiken. In dat geval geldt de contractuele overeenkomst tussen jou en Trusted Shops.

11) Online marketing

Google AdSense

Deze website gebruikt Google AdSense, een webadvertentiedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google AdSense gebruikt cookies, dat zijn tekstbestanden die op je computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Bovendien gebruikt Google AdSense ook zogenaamde "web beacons" (kleine onzichtbare plaatjes) om informatie te verzamelen, waarmee eenvoudige handelingen zoals het bezoekersverkeer op de website kunnen worden geregistreerd, verzameld en geanalyseerd.

De door de cookie en/of web beacon gegenereerde informatie (waaronder je IP adres) over je gebruik van deze website wordt gewoonlijk naar een server van Google doorgestuurd en daar opgeslagen. Dit kan ook doorzending naar de servers van Google LLC. in de VS inhouden.

Google gebruikt de zo verkregen informatie om je gebruiksgedrag met betrekking tot de AdSense advertenties te evalueren. Het IP adres dat je browser doorgeeft als onderdeel van Google AdSense wordt niet samengevoegd met andere Google gegevens. De door Google verzamelde informatie kan aan derden worden doorgegeven indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, en/of wanneer deze derden de informatie namens Google verwerken.

De hierboven beschreven verwerking van gegevens gebeurt volgens Art. 6 Par. 1 lit. f DSGVO om de gebruiker met reclame te benaderen door adverterende derden, wier advertenties op deze website getoond worden op basis van het geëvalueerde gebruikersgedrag. Deze verwerking dient ook ons financieel belang bij het benutten van het economisch potentieel van onze website door tegen betaling gepersonaliseerde reclame-inhoud van derden te tonen.

Het is mogelijk dat bepaalde functies van deze website niet beschikbaar zijn of beperkt worden als je het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij je toestemming volgens Art. 6 (1) lit. a DSGVO verkregen voor de verwerking van je gegevens zoals hierboven beschreven. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken met werking voor de toekomst. Om je herroeping uit te voeren, volg je de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.

12) Webanalyse diensten

12.1 Google (Universal) Analytics met Google Signals
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google (Universal) Analytics gebruikt "cookies", tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt doorgestuurd naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Deze website gebruikt uitsluitend Google (Universal) Analytics met de extensie "_anonymizeIp()", die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en directe persoonlijke verwijzing uitsluit. De extensie houdt in dat je IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP adres naar een server van Google LLC.in de VS gestuurd en daar ingekort.
Google gebruikt deze informatie namens ons om je gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit samen te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te verlenen. In dit verband wordt het IP-adres dat je browser doorgeeft als onderdeel van Google (Universal) Analytics niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt het ook mogelijk statistieken te maken met verklaringen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van sitebezoekers op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde reclame en met de opname van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde "demografische kenmerken". Dit maakt het mogelijk gebruikersgroepen van de website te definiëren en te differentiëren met het oog op een doelgroepgerichte oriëntatie van marketingmaatregelen. De via de "demografische kenmerken" verzamelde gegevensrecords kunnen echter niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen.
Alle hierboven beschreven verwerking, in het bijzonder het plaatsen van Google Analytics cookies voor het uitlezen van informatie over het gebruikte eindapparaat, wordt alleen uitgevoerd als je ons daarvoor je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, overeenkomstig Art. 6 (1) lit. a DSGVO. Zonder deze toestemming wordt Google Analytics niet gebruikt tijdens je bezoek aan de site.
Je kunt je toestemming op elk moment intrekken met werking voor de toekomst. Om je herroeping uit te voeren, deactiveer je deze dienst in het "Cookie Toestemming Hulpmiddel" op de website. We hebben met Google een overeenkomst gesloten voor het gebruik van Google Analytics, die Google verplicht de gegevens van onze sitebezoekers te beschermen en ze niet aan derden door te geven. Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS verwijst Google naar de zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie, die moeten garanderen dat het Europese niveau van gegevensbescherming in de VS wordt nageleefd.
Deze website gebruikt ook de Google Signals dienst als uitbreiding van Google Analytics. Met Google Signals kunnen we Google apparaat-overschrijdende rapporten laten maken (zgn. "cross-device tracking"). Als je in de instellingen van je Google account "gepersonaliseerde advertenties" hebt geactiveerd en je internetapparaten aan je Google account hebt gekoppeld, kan Google gebruikersgedrag over verschillende apparaten heen analyseren en op basis daarvan databasemodellen maken, mits je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics overeenkomstig Art. 6 (1) lit. a DSGVO (zie hierboven). Er wordt rekening gehouden met de logins en toesteltypes van alle paginabezoekers die in een Google account ingelogd waren en een conversie uitvoerden. De gegevens laten onder meer zien op welk apparaat je voor het eerst op een advertentie klikte en op welk apparaat de bijbehorende conversie plaatsvond. We ontvangen in dit verband geen persoonlijke gegevens van Google, maar alleen statistieken die op basis van Google Signalen zijn samengesteld. Je hebt de mogelijkheid om de functie "gepersonaliseerde advertenties" uit te schakelen in de instellingen van je Google account en zo de apparaat-overschrijdende analyse uit te schakelen.

12.2 Hotjar (hotjar Ltd.)

Deze website gebruikt de web analytics dienst Hotjar van Hotjar Ltd. Hotjar Ltd is een Europese onderneming gevestigd in Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa Tel: +1 (855) 464-6788).
Met dit hulpmiddel kunnen bewegingen op de websites waarop Hotjar gebruikt wordt gevolgd worden (zogenaamde heat maps). Zo is het bijvoorbeeld mogelijk te zien hoe ver gebruikers scrollen en hoe vaak ze op welke knoppen klikken. Bovendien is het met behulp van het hulpmiddel ook mogelijk om direct feedback te krijgen van de gebruikers van de website. Op deze manier verkrijgen we waardevolle informatie om onze websites nog sneller en klantvriendelijker te maken. De bovenstaande analyse wordt uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen in optimalisatie en marketingdoeleinden en de op interesse gebaseerde vormgeving van onze website overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.Wij besteden bijzondere aandacht aan de bescherming van je persoonlijke gegevens bij het gebruik van dit hulpmiddel. We kunnen bijvoorbeeld alleen bijhouden welke knoppen je aanklikt en hoe ver je scrolt. Delen van de websites waarin persoonlijke gegevens van jou of derden worden getoond worden door Hotjar automatisch verborgen en zijn dus op geen enkel moment te traceren.

Hotjar biedt elke gebruiker de mogelijkheid een "Do Not Track header" te gebruiken om het gebruik van het Hotjar hulpmiddel te voorkomen, zodat geen gegevens over het bezoek aan de betreffende website worden vastgelegd. Dit is een instelling die alle gangbare browsers in de respectieve huidige versie ondersteunt. Om dit te doen stuurt je browser een verzoek naar Hotjar met de informatie om het volgen van de betreffende gebruiker uit te schakelen. Als je onze website met verschillende browsers/computers gebruikt, moet je de "Do Not Track header" voor elk van deze browsers/computers apart instellen.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij je toestemming verkregen voor de verwerking van je gegevens zoals hierboven beschreven, overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken met werking voor de toekomst. Om je herroeping uit te voeren, volg je de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.

13) Retargeting/ Remarketing/ Referral reclame

Google Ads Remarketing
Onze website gebruikt de Google Ads Remarketing functie om reclame te maken voor deze website in Google zoekresultaten en op websites van derden. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Daartoe plaatst Google een cookie in de browser van je eindtoestel, dat automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie ID en op basis van de pagina's die je bezoekt. De verwerking is gebaseerd op ons legitiem belang bij de optimale marketing van onze website, overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.
Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als je ermee hebt ingestemd dat Google je internet- en app-browsinggeschiedenis aan je Google account koppelt en informatie uit je Google account gebruikt om de advertenties die je op het web ziet te personaliseren. In dit geval, als je ingelogd bent bij Google terwijl je onze website bezoekt, gebruikt Google je gegevens samen met Google Analytics gegevens om doelgroeplijsten te maken en te definiëren voor cross-device remarketing. Daartoe worden je persoonsgegevens door Google tijdelijk gekoppeld aan Google Analytics gegevens om doelgroepen te vormen. Het gebruik van Google Ads Remarketing kan ook de overdracht van persoonsgegevens naar de servers van Google LLC. in de VS met zich meebrengen.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij je toestemming volgens Art. 6 (1) lit. a DSGVO verkregen voor de verwerking van je gegevens zoals hierboven beschreven. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken met werking voor de toekomst. Om je herroeping uit te oefenen, deactiveer je deze dienst in het "hulpmiddel voor cookie-toestemming" op de website, of volg je de hierboven beschreven optie om bezwaar te maken.

14) Gebruik van een live chat systeem

Tawk.to
Deze website gebruikt technologie van tawk.to inc. 187 East Warm Springs Rd, SB298 Las Vegas, NV, 89119, USA, (www.tawk.to) om geanonimiseerde gegevens te verzamelen en op te slaan ten behoeve van web analytics en om het live chat systeem te laten werken voor het beantwoorden van live support verzoeken. Uit deze geanonimiseerde gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen gemaakt worden. Hiervoor kunnen cookies gebruikt worden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die plaatselijk worden opgeslagen in de cache van de internet browser van de bezoeker van de site. De cookies maken de herkenning van de internet browser mogelijk.
De met de tawk.to technologieën verzamelde gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren zonder de apart verleende toestemming van de betrokkene en worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. Om te voorkomen dat tawk.to cookies opslaat, kun je je internet browser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies op je computer kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden gewist. Het uitschakelen van alle cookies kan echter betekenen dat sommige functies op onze Internetpagina's niet meer kunnen worden uitgevoerd. Je kunt te allen tijde met toekomstige werking bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor het aanmaken van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel door ons je bezwaar informeel per e-mail te sturen naar het e-mailadres dat in het impressum staat.
We hebben een overeenkomst voor orderverwerking ("Gegevensverwerkingsovereenkomst") gesloten met tawk.to Inc., de provider van tawk.to, waarmee we tawk.to Inc. verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.

15) Gereedschap en andere

Google Klantenbeoordelingen (voorheen Google Certified Merchant Programme)

We werken samen met Google in het kader van het programma "Google Customer Reviews". De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Dit programma geeft ons de gelegenheid om klantenbeoordelingen te verzamelen van gebruikers van onze website. Dit houdt in dat we je, nadat je een aankoop op onze website hebt gedaan, vragen of je mee wilt doen aan een e-mail enquête van Google. Als je toestemming geeft volgens Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO, geven we je emailadres door aan Google. Je ontvangt een e-mail van Google Customer Reviews waarin je gevraagd wordt de aankoopervaring op onze website te beoordelen. De beoordeling die je geeft wordt dan samengevoegd met onze andere beoordelingen en weergegeven in ons Google Klantenbeoordelingen logo en in ons Merchant Center dashboard. Bovendien wordt je beoordeling gebruikt voor Google Verkopersbeoordelingen. Het gebruik van Google Klantbeoordelingen kan ook inhouden dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.

Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar Google.

16) Rechten van de betrokkene

16.1 De toepasselijke wet op de gegevensbescherming kent je de volgende rechten van de betrokkene toe (recht op informatie en interventie) ten opzichte van de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens, waarbij verwezen wordt naar de vermelde rechtsgrondslag voor de respectieve uitoefenvoorwaarden:

 • Recht op informatie overeenkomstig art. 15 DSGVO;
 • Recht op rectificatie overeenkomstig Art. 16 DSGVO;
 • Recht op wissen overeenkomstig Art. 17 DSGVO;
 • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig Art. 18 GDPR;
 • Recht op informatie overeenkomstig Art. 19 GDPR;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig Art. 20 GDPR;
 • Recht om toestemming in te trekken, verleend overeenkomstig Art. 7(3) GDPR;
 • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77 van de GDPR.

16.2 RECHT VAN BEZWAAR

ALS WIJ JE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVEND LEGITIEM BELANG, HEB JE HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST, OP GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT JE BIJZONDERE SITUATIE.
ALS JE GEBRUIK MAAKT VAN JE RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WE DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS STOPZETTEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN ALS WIJ DWINGENDE LEGITIEME REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN JOUW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING BEDOELD IS OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN.

ALS WIJ JE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN VOOR DIRECT MARKETING, HEB JE HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING. KUN JE GEBRUIK MAKEN VAN HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ STOPPEN MET HET VERWERKEN VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING DOELEINDEN.

17) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het verwerkingsdoel en - indien relevant - ook op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen volgens handels- en belastingwetgeving).

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig Art. 6 (1) a DSGVO, worden deze gegevens bewaard tot de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die verwerkt worden in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op grond van Art. 6 (1) (b) DSGVO, worden deze gegevens na het verstrijken van de bewaartermijnen routinematig gewist, voor zover ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van het contract en/of er van onze kant geen gerechtvaardigd belang is om ze te blijven bewaren.

Wanneer we persoonsgegevens verwerken op basis van Art. 6(1)(f) DSGVO, worden die gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn recht om bezwaar te maken op grond van Art. 21(1) DSGVO uitoefent, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing op grond van Art. 6(1)(f) DSGVO, worden die gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn recht om bezwaar te maken op grond van Art. 21(2) DSGVO uitoefent.

Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anders gewist wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt.

Laatst bekeken